FPC Antwerpen biedt plaats aan 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Ze hebben nood aan een hoog beveiligingsniveau. Er worden 18 bedden voor vrouwelijke patiënten voorbehouden.

FPC Antwerpen nam in augustus 2017 de eerste patiënten op en realiseerde binnen de opstartfase van een tiental maanden de volledige bezetting. Er wordt gewerkt met een wachtlijst, waarbij de chronologie van de plaatsingsbeslissing bepaalt wie wanneer wordt opgenomen.

In het centrum verblijven patiënten met als primaire diagnose een psychotische- of een persoonlijkheidsstoornis en patiënten met een verstandelijke beperking (volgens DSM-5). DSM-5 staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition en is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen.

Voorbeelden van psychische stoornissen: middelen gerelateerde en verslavingsstoornissen, autisme, psychotische stoornissen, schizofrenie, seksuele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (zoals paranoïde persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis), verstandelijke beperking (lichte, matige, ernstige en diepe zwakzinnigheid).

Vaak is er sprake van comorbiditeit, dus van meerdere stoornissen tegelijk. De primaire diagnose bepaalt in welk therapeutisch milieu* de patiënt in FPC Antwerpen verblijft. Dit geldt voor zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten. Dit betekent concreet dat op sommige afdelingen vrouwelijke en mannelijke patiënten samen op de afdeling zullen verblijven, met een minimum van 2 vrouwen per afdeling.

Het mengen van vrouwen en mannen op de afdeling is vanuit milieutherapeutische optiek aan te raden, omdat de gemengde populatie een positieve invloed heeft op het afdelingsmilieu. De motivatie om vrouwelijke en mannelijke patiënten samen op een afdeling te laten, komt ook de veiligheid in het centrum en de resocialisatie van patiënten ten goede.

*Supportief of sociaal-therapeutisch behandelmilieu
In een sociaal-therapeutisch milieu staat het versterken van het contact en de interactie van de patiënt met zijn omgeving centraal. Het doel is het verstevigen van de sociaal maatschappelijke rol van de patiënt in de samenleving, waarnaar hij terug zal keren. Door de sociale omgang met medepatiënten en de afdelingsstaf leert de patiënt zich op een acceptabele manier te gedragen en wordt hem de mogelijkheid geboden om nieuw gedrag te oefenen. Patiënten worden op deze wijze geconfronteerd met de gevolgen van gedrag en leren gedrag aan te passen vanuit een passende sociale identiteit.

In het supportief milieu ligt de nadruk op behandeling op maat door ondersteuning te bieden waar nodig. Mentale stabilisatie en een sterk gestructureerde leefomgeving zijn belangrijke pijlers in een supportief milieu. De supportieve aanpak kent twee doelstellingen: enerzijds het voorkomen van ontregeling en terugval in ongecontroleerd gedrag en anderzijds het versterken van de identiteit van de individuele patiënt.

Meer weten over psychiatrische stoornissen?

www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Informatie voor bezoekers

Bezoekers van patiënten

Om een eerste antwoord te bieden op de vele vragen die patiënten en hun omgeving ongetwijfeld hebben, heeft FPC Antwerpen een informatiefolder ontwikkeld. In deze folder worden patiënten en hun omgeving voorzien van algemene informatie over FPC Antwerpen, over de behandeling, de mogelijkheden voor bezoek, etc.

Download folder

Bezoekers aan het centrum

Toegang tot het centrum is enkel mogelijk na afspraak met je contactpersoon bij FPC Antwerpen, die jou aanmeldt.
Met het oog op de toegangscontrole is het aangewezen dat je 10 minuten voor het tijdstip van afspraak aankomt. Alle bezoekers dienen zich bij binnenkomst bij de portier/receptie te legitimeren met een geldige identiteitskaart of een geldig rijbewijs. Bij het binnenkomen wordt iedereen gecontroleerd via de metaaldetectiepoort. Er is tevens een check van de bagage en inhoud van zakken voorzien door Securitas.

Auto

Het is vlot bereikbaar met de wagen.

Openbaar vervoer

Wie met het openbaar vervoer komt, kan gebruik maken van de bushalte die zich voor het naastgelegen asielcentrum bevindt.

Jobs in de kijker

Groepsbegeleider/Therapeutisch assistent (m/v) deeltijds Gent

     

Vacatures

Contact

Algemene info & vragen
Vragen over onze HR-dienst
Voor sollicitaties verwijzen we graag naar onze vacatures.
Stel je spontaan kandidaat
Vragen over facturatie en betalingen
Vragen i.v.m. de uitoefening van de patiëntenrechten
Telefoon