Aangemeld, wat nu?

Zodra de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) ertoe beslist dat een geïnterneerde opgenomen wordt in FPC Antwerpen of FPC Gent, vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Dit gesprek vindt plaats met medewerkers van FPC Antwerpen of FPC Gent, in de instelling waar de patiënt op dat moment verblijft. Het is bedoeld om kennis te maken en de patiënt te voorzien van informatie met betrekking tot zijn toekomstig verblijf in het centrum.

Op basis van voorbereidend dossieronderzoek en het kennismakingsgesprek wordt een forensisch psychiatrisch opnameverslag samengesteld, dat leidend zal zijn voor de eerste fase van de behandeling.

Opname gebeurt op basis van de chronologie van de plaatsings- of oriëntatiebeslissing van de KBM. Het kennismakingsgesprek wordt in de regel gepland wanneer er zicht is op een opname. Het is niet mogelijk om vooraf een indicatie te geven van de termijn waarbinnen het kennismakingsgesprek zal plaatsvinden, noch wanneer de opname in FPC Antwerpen of FPC Gent volgt. Zodra er meer informatie is over de termijn waarbinnen het kennismakingsgesprek, dan wel de opname plaatsvindt, wordt de patiënt door de instelling waar hij op dat moment verblijft, ingelicht.