Ombudsdienst

Patiënten kunnen met vragen of opmerkingen in verband met de uitoefening van de patiëntenrechten terecht bij een bevoegde ombudsdienst. Dit kan intern via een formulier. Zijn er externe vragen hieromtrent, dan kunnen deze per mail gericht worden aan ombudsdienst@fpcantwerpen.be of ombudsdienst@fpcgent.be.