Kennisdelen

De gehanteerde visie en methodiek binnen een forensisch psychiatrisch centrum kunnen mee richting geven aan de uitbouw van een visie binnen centra met een lager beveiligingsniveau. Een forensisch psychiatrisch centrum heeft m.a.w. een belangrijke rol in het organiseren van wederzijds kennisdelen, zowel op theoretisch niveau als op casusniveau. Kennisdelen speelt immers een belangrijke rol in het toewerken naar een geïntegreerd netwerk.