Forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie is een deelgebied binnen de psychiatrie dat zich richt op mensen die met de rechterlijke macht in aanraking zijn gekomen en die psychiatrische zorg nodig hebben. Deze zorg kan vrijwillig worden aangenomen, maar ook als voorwaarde worden gesteld of verplicht worden opgelegd.

Lees meer over

Internering

In België is internering de zwaarste maatregel om daders met een psychiatrische problematiek te verplichten tot behandeling. Het is de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) die bepaalt hoe de interneringsmaatregel wordt uitgevoerd.

Forensisch psychiatrisch centrum

De KBM kan een geïnterneerde in een forensisch psychiatrisch centrum plaatsen. Een dergelijk centrum heeft een hoog beveiligingsniveau.