Kiezen voor FPC Antwerpen of FPC Gent

FPC Gent was het eerste forensisch psychiatrisch centrum in België. Ondertussen werd in Gent al heel wat ervaring opgebouwd. Deze ervaring is uiteraard een meerwaarde voor nieuwe collega’s. Ook in FPC Antwerpen, want door de ervaring die in FPC Gent werd opgebouwd, kom je in FPC Antwerpen terecht in een gloednieuw centrum, dat toch kan terugvallen op een gedegen ervaring met een high security setting. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om pionierswerk te verrichten en het centrum mee uit te bouwen, terwijl ze geruggesteund worden door kennis en ervaring.

Bij FPC Antwerpen en FPC Gent zijn we ervan overtuigd dat het succes van een forensisch psychiatrisch centrum bij haar
medewerkers ligt. Stuk voor stuk gedreven, enthousiaste krachten die elke dag alles in het werk stellen om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden. De werkvloer van FPC Antwerpen en FPC Gent moet dan ook een positieve, stimulerende en veilige werkomgeving zijn, waar medewerkers kansen krijgen om zich te ontplooien en waarbij vakdeskundigheid en het welzijn van de medewerker centraal staan. Het volledige HR-beleid is daarop gericht.

Teamwork

Omdat deskundige, elkaar respecterende teams kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden, werken we in FPC Antwerpen en FPC Gent aan een organisatiecultuur waarin medewerkers onderling en in relatie tot de patiënten respectvol met elkaar omgaan.

Daarnaast hebben we vier kernwaarden benoemd: respect, teamwork, deskundigheid en veiligheid. Binnen FPC Antwerpen en FPC Gent is de begeleiding en bejegening gebaseerd op respect voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid voor anderen en zowel individuele als gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. We werken in team en streven ernaar om steeds beter te worden. Welke functie je ook opneemt in FPC Antwerpen of FPC Gent, je krijgt er de ruimte om te groeien in en met de organisatie waarbij persoonlijke, professionele ontplooiing vooropstaat.

Door in een goed uitgewerkt opleidingsplan te voorzien, wordt de deskundigheid van de medewerkers enerzijds bij opstart en anderzijds tijdens hun gehele loopbaan gewaarborgd. Zo krijgt elke starter twee weken intensieve opleiding, waaronder een volwaardige week agressiehantering.

Dit traject wordt op gezette tijdstippen georganiseerd waardoor het steeds mogelijk is om enkele dagen of weken na opstart aan te sluiten bij een volgende groep. Bovendien stimuleren wij het volgen van opleidingen die een verbreding en verdieping binnen de functie mogelijk maken.
Gezien de specifieke setting waarin medewerkers van een forensisch psychiatrisch centrum aan de slag gaan, wordt bovendien extra aandacht besteed aan het ‘zorg dragen voor elkaar’.

Wij bieden

  • Boeiende functies in een vooruitstrevende en gezonde organisatie met een vlakke structuur.
  • Een dynamische werkomgeving en toffe werksfeer in een aangenaam en modern werkkader.
  • Een voltijdse of deeltijdse betrekking.
  • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (paritair comité nr. 330).
  • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden.