Forensisch psychiatrisch centrum

De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij kan beslissen tot plaatsing van een geïnterneerde in een forensisch psychiatrisch centrum. Hierbij worden geen uitsluitingscriteria gehanteerd.

We informeren de KBM over het verblijf en het behandelverloop van de patiënten die er door de KBM zijn geplaatst, in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen en adviseren hen aangaande eventuele uitgaansmodaliteiten. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide rapportage, op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de KBM en minstens jaarlijks.

Patiënten verschijnen minstens jaarlijks voor de KBM. De KBM houdt zitting in FPC Antwerpen en FPC Gent.

FPC Antwerpen biedt plaats aan 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis.
FPC Gent biedt plaats aan 264 mannelijke patiënten die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis.