De patiëntenpopulatie kenmerkt zich vaak door een lang voortraject in andere voorzieningen en de gevangenis, een hoog veiligheidsrisico en een ernstige psychiatrische aandoening. FPC Gent nam in november 2014 de eerste patiënten op en realiseerde binnen de opstartfase van één jaar de volledige bezetting. Er wordt gewerkt met een wachtlijst, waarbij de chronologie van de beslissing bepaalt wanneer iemand in FPC Gent wordt opgenomen.

In het centrum verblijven patiënten met als primaire diagnose een psychotische- of een persoonlijkheidsstoornis en patiënten met een verstandelijke beperking (volgens DSM-5). DSM-5 staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition en is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen.

Voorbeelden van psychische stoornissen: middelen gerelateerde en verslavingsstoornissen, autisme, psychotische stoornissen, schizofrenie, seksuele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (zoals paranoïde persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis), verstandelijke beperking (lichte, matige, ernstige en diepe zwakzinnigheid).

Vaak is er sprake van comorbiditeit, dus van meerdere stoornissen tegelijk. De primaire diagnose bepaalt in welk therapeutisch milieu* de patiënt in FPC Gent verblijft.

*Supportief of sociaal-therapeutisch behandelmilieu

In het supportief milieu ligt de nadruk op behandeling op maat door ondersteuning te bieden waar nodig. Mentale stabilisatie en een sterk gestructureerde leefomgeving zijn belangrijke pijlers in een supportief milieu. De supportieve aanpak kent twee doelstellingen: enerzijds het voorkomen van ontregeling en terugval in ongecontroleerd gedrag en anderzijds het versterken van de identiteit van de individuele patiënt.

In een sociaal-therapeutisch milieu staat het versterken van het contact en de interactie van de patiënt met zijn omgeving centraal. Het doel is het verstevigen van de sociaal maatschappelijke rol van de patiënt in de samenleving, waarnaar hij terug zal keren. Door de sociale omgang met medepatiënten en de afdelingsstaf leert de patiënt zich op een acceptabele manier te gedragen en wordt hem de mogelijkheid geboden om nieuw gedrag te oefenen. Patiënten worden op deze wijze geconfronteerd met de gevolgen van gedrag en leren gedrag aan te passen vanuit een passende sociale identiteit.

Meer weten over psychiatrische stoornissen?

www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Informatie voor bezoekers

Bezoekers van patiënten

Om een eerste antwoord te bieden op de vele vragen die patiënten en hun omgeving ongetwijfeld hebben, heeft FPC Gent een informatiefolder ontwikkeld. In deze folder worden patiënten en hun omgeving voorzien van algemene informatie over FPC Gent, over de behandeling, de mogelijkheden voor bezoek, etc.

Download folder

Bezoekers aan het centrum

Toegang tot het centrum is enkel mogelijk na afspraak met je contactpersoon bij FPC Gent, die jou aanmeldt.
Met het oog op de toegangscontrole is het aangewezen dat je 10 minuten voor het tijdstip van afspraak aankomt. Alle bezoekers dienen zich bij binnenkomst bij de portier/receptie te legitimeren met een geldige identiteitskaart of een geldig rijbewijs. Bij het binnenkomen wordt iedereen gecontroleerd via de metaaldetectiepoort. Er is tevens een check van de bagage en inhoud van zakken voorzien door Securitas.

Bereikbaarheid

Auto

FPC Gent is gemakkelijk met de wagen bereikbaar, er is ruime parking.

Openbaar vervoer

FPC Gent is bereikbaar met De Lijn via diverse buslijnen (lijn 55 ‘Zelzate – Gent Sint Pieters; lijn 58
‘Brugge – Eeklo – Gent Sint Pieters). De halte “Spoorwegbrug” ligt op de Wiedauwkaai op
nauwelijks 200 meter van FPC Gent. Vanaf de halte “Tolpoort”, gelegen op ± 1 km van FPC Gent
en bereikbaar met tramlijn 4 of buslijnen 5, 52, 53 en 54) kan men overstappen op lijn 55 richting
Zelzate of lijn 58 richting Brugge naar de halte Spoorwegbrug.

Jobs in de kijker

Groepsbegeleider/Therapeutisch assistent (m/v) deeltijds Gent

     

Vacatures

Contact

Algemene info en vragen
Vragen over onze HR-dienst
Voor sollicitaties verwijzen we graag naar onze vacatures.
Stel je spontaan kandidaat
Vragen over facturatie en betalingen
Vragen i.v.m. de uitoefening van de patiëntenrechten
Telefoon