Zorg op maat voor geïnterneerden in een klinische setting

Meer over onze aanpak
FPC Antwerpen biedt plaats aan 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis.
FPC Gent biedt plaats aan 264 mannelijke patiënten die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis.

Over ons

FPC Gent en FPC Antwerpen voorzien op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van geïnterneerde forensisch psychiatrische patiënten, preventie van herval in forensisch psychiatrische problematiek en uitvoering van specifieke taken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

Jobs in de kijker

Groepsbegeleider/Therapeutisch assistent (m/v) deeltijds Gent

Nieuws