Buiten naar binnen halen door te sporten

2 juni 2016

Door in een forensisch psychiatrisch centrum ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen krijgen de patiënten een beeld van het leven buiten. Zo kaderen o.a. bezoeken van buitenaf in de resocialisatie van de patiënt. Door regelmatig groepen te ontvangen (laatstejaarsstudenten van relevante opleidingen, mogelijke netwerkpartners, etc.) en rond te leiden, door ploegen van buitenaf uit te nodigen voor bv. een sportwedstrijd, enz. is er contact met de buitenwereld. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet van de buitenwereld, anderzijds helpt het de samenleving om inzicht te krijgen in wat er gebeurt achter de gesloten muren van een forensisch psychiatrisch centrum en zo een maatschappelijk draagvlak te creëren voor re-integratie van geïnterneerden.

In dit kader ontvangen wij op heel regelmatige basis externe minivoetbalploegen voor sportieve wedstijden tegen onze minivoetbalploegjes met patiënten. Meer dan eens feliciteerden de tegenspelers ons na afloop van de wedstrijd. Niet steeds met de zege – onze ploegen betalen immers in veel gevallen nog wat leergeld – maar wel met de manier waarop gespeeld werd en belangrijker nog de manier waarop het team met elkaar, met de nederlaag en met de tegenstander omgaat. Ondertussen werden ook de eerste overwinningen op naam van de patiënten geschreven wat de voldoening van het samen sporten des te groter maakt.

Het is dankzij de onvermoeibare inzet van onze medewerkers dat onze patiënten deze positieve evolutie doormaken. En natuurlijk ook dankzij onze patiënten zelf, die – met vallen en opstaan – de nodige motivatie en moed aan de dag leggen om hard te werken aan de weg naar hun re-integratie.
Naast minivoetbal, staan ook tafeltennis en volleybal af en toe op de kalender voor vriendschappelijke wedstrijden. Ben je lid van een sportclub en wil je graag met je ploeg in huis komen om samen te sporten en zo op meewerken aan de resocialisatie van onze patiënten? Wij vernemen dit graag via info@fpcgent.be. Men zegge het voort.