Uitstroom uit FPC Gent

2 juni 2016

FPC Gent heeft als opdracht om aan een veiligere samenleving te werken door het risico op delicten door (ex-)geïnterneerden te verminderen en hen te resocialiseren en te re-integreren in de maatschappij. Re-integratie kan hierbij heel breed zijn, van een verblijf in een minder beveiligde omgeving tot zelfstandig wonen en werken, mits passende nazorg.

Exact één jaar na de opname van de eerste patiënten in FPC Gent, stroomde de eerste patiënt uit naar een tehuis niet-werkenden (VAPH). Sindsdien werd een 25-tal patiënten aangemeld voor een vervolgvoorziening of ambulante begeleiding en een 15-tal patiënten geïndiceerd voor een longstay-voorziening.

Deze verwijzingen zijn helaas nog niet altijd in effectieve uitstroom geresulteerd. Zo vergt het de nodige tijd voor de vervolgvoorzieningen om het dossier met de indicatiestelling grondig te bekijken, is er overleg nodig, zijn er in- en exclusiecriteria bij vervolgvoorzieningen die tot gevolg hebben dat patiënten geweigerd worden en staan patiënten – bij een akkoord van de vervolgvoorzienig – vaak op de wachtlijst tot er een plaats vrij komt. Tot op heden stroomden 9 patiënten effectief uit.

FPC Gent is graag bereid om zich ook na uitstroom van de patiënt te engageren en in verdere fases van het behandeltraject een consultfunctie op zich te nemen, om zo de behandelaars van een vervolgvoorziening te ondersteunen m.b.t. de specifieke forensische problematiek van de patiënt. Wanneer het met de patiënt even niet goed gaat in de vervolgvoorziening is het wenselijk dat de patiënt terug in FPC Gent kan opgenomen worden, zodat hij opnieuw in de behandeling kan ingeschakeld worden. Dit zou het mogelijk moeten maken om de intensiteit van zorg en het beveiligingsniveau zo laag mogelijk te houden, wat de patiënt ten goede komt.