Open deuren in FPC Antwerpen en FPC Gent

15 februari 2019

‘Dag van de Zorg’ is een opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte economie en vindt jaarlijks plaats op de derde zondag van maart – volgende editie: zondag 17 maart 2019. Met ‘Dag van de Zorg’ wil men een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief, de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.

Maatschappelijk draagvlak

FPC Antwerpen en FPC Gent zien het als één van hun verantwoordelijkheden om bij te dragen aan een maatschappelijk draagvlak. Door in een forensisch psychiatrisch centrum ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen, krijgen de patiënten een beeld van het leven buiten en krijgen bezoekers een beeld van het leven binnen. Zo kaderen onder meer bezoeken van buitenaf in de resocialisatie van de patiënt. Net daarom ontvangen we regelmatig groepen voor rondleidingen of bv. sportteams voor een amicale wedstrijd met onze patiënten. Op die manier houden we het contact met de buitenwereld in stand. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet, anderzijds helpt het de samenleving om inzicht te krijgen in wat er gebeurt achter de gesloten muren van een forensisch psychiatrisch centrum en dragen we bij aan een maatschappelijk draagvlak. ‘Dag van de Zorg’ past hier perfect in.

‘Open deuren’

FPC Gent neemt sinds 2017 deel aan Dag van de Zorg. We mochten telkens stuk voor stuk oprecht geïnteresseerde bezoekers ontvangen. We hebben dan ook met plezier voor de editie van 2019 ingetekend! Maar er is meer: deze keer neemt ook FPC Antwerpen deel! Heb je interesse in onze werking en de doelgroep? Of wil je weten of de forensische psychiatrie een potentieel werkveld is voor jou? Kom dan zeker langs op zondag 17 maart 2019! Gezien de specifieke setting is er evenwel een beperking aan het ‘open gooien’ van onze deuren en werken we met voorinschrijvingen. Alle groepen zijn inmiddels volzet. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Wij ontvangen u graag bij een volgende gelegenheid.