Kwalitatieve zorg in groene handen

16 januari 2017

In het artikel van 9 december 2016 ‘Betere kansen op resocialisatie door een zinvolle dagbesteding’ gingen we dieper in op de zinvolle dagbesteding van patiënten met het oog op re-integratie. Naast het volgen van therapie, sporten, leren en de interne arbeidsactiviteiten binnen de atelierwerking, worden patiënten waar mogelijk bij de werkzaamheden in het centrum betrokken. Het groenonderhoud biedt in deze veel mogelijkheden: patiënten dragen bij aan een aangename leefomgeving, hun arbeidsattitude wordt aangescherpt en ze leren een tuin te onderhouden, maar ook vanuit therapeutisch oogpunt mist werken in de tuin zijn doel niet.

Kaderend binnen het milieutherapeutisch denken, worden patiënten maximaal ingeschakeld in het tuinonderhoud in FPC Gent. Patiënten maken kennis met verschillende types beplanting en leren deze ook te onderhouden. Enerzijds komt het de zinvolle dagbesteding ten goede en wordt de arbeidsattitude hiermee aangescherpt, anderzijds biedt het mogelijkheden tot opleiding en werkervaring. Al deze elementen dragen zonder twijfel bij aan een succesvolle re-integratie van patiënten.

Tijdens het meewerken in de tuin leren patiënten verantwoordelijkheid opnemen. Het bevordert het contact maken met hun gevoel en het ontwikkelen van realiteitsbesef. Patiënten hebben niet alles zelf in handen, zo is bijvoorbeeld ook het weer een factor. Ze leren omgaan met mislukking en frustratie. Bovendien laten planten zich niet opjutten, ze nemen de tijd. Dat vraagt geduld. Verder is tuinieren een manier om tot rust te komen en nieuwe energie te krijgen. En het werken met planten maakt de zorgzame kant in de mens wakker. Ook vanuit therapeutisch oogpunt heeft werken in de tuin dus absoluut een meerwaarde en draagt het bij aan kwalitatieve zorg.

Tot slot vormt een rustige, nette en aangename leefomgeving een basis voor het therapeutisch leefklimaat dat in FPC Gent heerst. De tuin maakt hiervan deel uit. FPC Gent koos voor een nieuwe prairietuin, bestaande uit voornamelijk bloeiende vaste planten (vivassen) en grassen. De tuin van het centrum leent zich uitstekend voor deze nieuwe, milieuvriendelijke manier van beplanten. Een prairietuin houdt bovendien enkele belangrijke voordelen in: het is een langlevende vasteplantengemeenschap, de tuin trekt volop bijen, vlinders en andere insecten aan en heeft geen bestrijdingsmiddelen, noch meststoffen nodig. Door het samenspel van “cool season”- en “warm season”-planten zit er bovendien veel dynamiek in de beplanting doorheen de seizoenen en krijgen de patiënten een echte seizoensbeleving in de tuin.