FPC Gent gooit de deuren open

26 februari 2018

‘Dag van de Zorg’ is een opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte economie en vindt jaarlijks plaats op de derde zondag van maart – volgende editie: zondag 18 maart 2018. Met ‘Dag van de Zorg’ wil men een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief, de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.

Maatschappelijk draagvlak

Toen de organisatie van ‘Dag van de Zorg’ voor de editie van 2017 naar FPC Gent kwam met de vraag om deel te nemen, werd er niet lang getwijfeld. Ook FPC Gent ziet het immers als één van haar verantwoordelijkheden om bij te dragen aan een maatschappelijk draagvlak. Door in een forensisch psychiatrisch centrum ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen, krijgen de patiënten een beeld van het leven buiten en krijgen bezoekers een beeld van het leven binnen. Zo kaderen onder meer bezoeken van buitenaf in de resocialisatie van de patiënt. Net daarom ontvangen we regelmatig groepen voor rondleidingen of bv. sportteams voor een amicale wedstrijd met onze patiënten. Op die manier houden we het contact met de buitenwereld in stand. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet, anderzijds helpt het de samenleving om inzicht te krijgen in wat er gebeurt achter de gesloten muren van een forensisch psychiatrisch centrum en dragen we bij aan een maatschappelijk draagvlak. ‘Dag van de Zorg’ past hier perfect in.

‘Open deuren’

Voor FPC Gent was Dag van de Zorg 2017 – met pakweg 300 bezoekers, stuk voor stuk oprecht geïnteresseerd in onze werking en de doelgroep – een geslaagde eerste deelname aan dit initiatief. We hebben dan ook met plezier voor de editie van 2018 ingetekend! Ook deze keer is er, gezien de specifieke setting, een beperking aan het ‘open gooien’ van onze deuren en werken we met voorinschrijvingen. Door de grote interesse zijn alle groepen reeds volzet. Wij verwelkomen jullie graag bij een volgende gelegenheid.