Bezoekdag voor familie en naastbetrokkenen

9 oktober 2019

Een opname in een forensisch psychiatrisch centrum is ingrijpend. Dit geldt niet enkel voor de patiënt maar ook voor de familie en de naastbetrokkenen van de patiënt, die vaak met heel wat vragen zitten. Vanuit dit oogpunt hecht FPC Antwerpen veel belang aan het bieden van ondersteuning en het geven van informatie aan naasten van patiënten. Bovendien kan de betrokkenheid van familie de levenskwaliteit van de patiënt tijdens het verblijf en de behandeling positief beïnvloeden én een cruciale rol spelen bij de re-integratie van patiënten en het beperken van het recidiverisico. FPC Antwerpen zet dan ook consequent in op het betrekken van familie en de omgeving van de patiënt.

Om in de informatiebehoefte van familie en naastbetrokkenen te voorzien, gaat het behandelcentrum in gesprek met hen. Voor het eerst sinds de opstart van FPC Antwerpen wordt er tevens een bezoekdag georganiseerd, waarop de deelnemers een blik achter de schermen van FPC Antwerpen krijgen. Om zo goed mogelijk in te spelen op de vraag van familie en naastbetrokken werd voordien een enquête georganiseerd. De ontvangen suggesties voor de invulling van deze dag werden zo goed mogelijk meegenomen.

De bezoekdag vindt plaats op zaterdag 16 november 2019 en is voorbehouden voor gescreende familieleden en naastbetrokkenen. Het familielid of de naastbetrokkene die in FPC Antwerpen verblijft zal niet aanwezig zijn tijdens de presentatie en rondleiding, maar het is uitonderlijk mogelijk om na afloop – buiten de normale bezoektijden –  een bezoek te brengen.

Wie inschrijft, kan kiezen tussen drie groepen. Het bezoek bestaat uit een toelichting, een rondleiding en de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan zowel interne diensten als externe partners en neemt ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met zondag 27 oktober via onderstaand formulier. Naast het tijdstip van uw voorkeur vernemen wij graag een tweede keuze, zodat wij alle inschrijvingen op een evenwichtige manier aan groepen kunnen toewijzen en zo de tijd en ruimte kunnen voorzien om aan ieders informatiebehoefte te voldoen.