FPC Gent neemt deel aan dag van de zorg

‘Dag van de Zorg’ is een opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte economie en vindt plaats op 19 maart 2017. Met ‘Dag van de Zorg’ wil men een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief, de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.

Toen de organisatie van ‘Dag van de Zorg’ naar FPC Gent kwam met de vraag om deel te nemen, werd er niet lang getwijfeld. Ook FPC Gent ziet het immers als één van haar verantwoordelijkheden om bij te dragen aan een maatschappelijk draagvlak. Door in een forensisch psychiatrisch centrum ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen, krijgen de patiënten een beeld van het leven buiten en krijgen bezoekers een beeld van het leven binnen. Zo kaderen onder meer bezoeken van buitenaf in de resocialisatie van de patiënt. Net daarom ontvangen we regelmatig groepen voor rondleidingen of bv. sportteams voor een amicale wedstrijd met onze patiënten. Op die manier houden we het contact met de buitenwereld in stand. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet, anderzijds helpt het de samenleving om inzicht te krijgen in wat er gebeurt achter de gesloten muren van een forensisch psychiatrisch centrum en dragen we bij aan een maatschappelijk draagvlak. ‘Dag van de Zorg’ past hier perfect in.

Gezien de specifieke setting zijn we evenwel beperkt in het ‘open gooien’ van onze deuren en is het aantal bezoekers op ‘Dag van de Zorg’ beperkt tot 250. Daarom werken wij met voorinschrijvingen. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Wij hebben het aantal deelnemers uitgebreid naar een 300-tal, maar zijn nu volledig volzet.

Voor wie zich reeds ingeschreven heeft, nog even dit: alle inschrijvingen worden uiterlijk 13 maart verwerkt. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail.